Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

16 juni 2014

Swedsec återkallar licens för privatrådgivare

Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren har vid minst 22 tillfällen under åren 2012 och 2013 låtit bli att dokumentera den investeringsrådgivning som han tillhandahållit kunder. Detta strider mot det anslutna företagets interna instruktioner och har fått till följd att företaget i sin tur har kommit att överträda lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter.

Disciplinnämnden konstaterar att privatrådgivarens upprepade regelöverträdelser är allvarliga och har medfört risker för företaget. Disciplinnämnden anser vidare att överträdelserna tyder på bristande respekt för centrala och viktiga kundskyddsregler och återkallar därför hans licens.

Mot bakgrund av de åtgärder som företaget vidtagit för privatrådgivaren – bl.a. utbildningsinsatser avseende rutiner och system – anser disciplinnämnden att återkallelsen kan göras tidsbegränsad.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.