Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

10 mars 2014

Swedsec återkallar licens för privatrådgivare

Den SwedSec-licensierade privatrådgivaren har beviljat fastighetskrediter till kunder som saknat återbetalningsförmåga. Kreditberedningen har varit mycket bristfällig och tycks i vissa fall till och med ha varit manipulerad. Bland annat har felaktig köpeskilling registrerats för att lånet ska motsvara 80 procent av fastighetens värde. Vidare har kredittagarens inkomstuppgifter registrerats högre än vad som framgår av UC-upplysning m.m.

Swedsecs disciplinnämnd anser att kreditgivningen står i strid med konsumentkreditlagen, företagets interna regler liksom Finansinspektionens allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut.

Disciplinnämnden slår fast att privatrådgivarens upprepade regelöverträdelser är allvarliga och återkallar därmed hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.