Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

16 mars 2016

Swedsec återkallar licens för rådgivare

Rådgivaren har försett ett stort antal handlingar med falska kundunderskrifter och vid några tillfällen även förfalskat medarbetares namnteckningar. Hon har också upprepade gånger utsatt sin arbetsgivare för risk genom att inte lägga upp lån korrekt.

Förfalskningarna gäller flera olika handlingar t.ex. panthandlingar, internetavtal och fullmakter och genom förfalskningarna har hon skapat ett stort antal felaktiga avtalshandlingar. Sammanlagt har oegentligheter identifierats vid ett 30-tal olika kundengagemang under åren 2013-2015.

Rådgivaren har till arbetsgivaren erkänt oegentligheterna. Hon har uppgett att hon inte agerat för egen vinning utan att agerandet berott på okunskap och tidsbrist.

Swedsecs disciplinnämnd anser att överträdelserna är så allvarliga att hennes licens bör återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.