Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

7 september 2017

Swedsec återkallar licens för värdepappershandlare som angett falska affärsdatum

Handlaren har systematiskt angett oriktiga affärsdatum för sina egna värdepappersaffärer för att dölja regelöverträdelser.

Handlaren har för 40 egna värdepappersaffärer medvetet rapporterat osanna affärsdatum för att det skulle se ut som om affärerna var rapporterade inom föreskriven tid.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att handlaren har agerat synnerligen olämpligt. Agerandet strider mot företagets regler om anställdas egna affärer och mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Regler om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende för finansmarknaden och det är viktigt att dessa respekteras. Disciplinnämnden anser att handlaren allvarligt brustit i sin tjänsteutövning och att hans licens därför ska återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.