Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

23 januari 2014

Swedsec återkallar licens

En rådgivare har dömts för grov trolöshet mot huvudman av tingsrätten bl.a. för att han överfört pengar från kunders konton till eget och till närståendes konton. Han har även gjort kontantuttag från kunders konton. Brotten uppgår sammanlagt till drygt tre miljoner kronor.

Rådgivarens agerande har inneburit att han allvarligt missbrukat sin förtroendeställning och att han har orsakat arbetsgivaren ekonomisk skada.

Hans licens har numera förfallit, men händelserna ägde rum när han hade aktiv licens, varför disciplinnämnden ändå ska pröva disciplinärendet.

Brottsligheten är så allvarlig att rådgivaren, om han fortfarande hade haft licens, skulle ha varit olämplig som licenshavare.

Disciplinnämnden slår fast att rådgivarens SwedSec-licens, om den inte redan hade förfallit, skulle ha återkallats.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.