Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

25 november 2021

Swedsec återkallar licensen för marknadschef

Marknadschefen har brutit mot flera viktiga regler gällande bl.a. penningtvätt, intressekonflikter och jäv.

Marknadschefen har bl.a. fördjupat två företagskundrelationer trots vetskapen om brister i kundkännedomen och att complianceavdelningen ifrågasatt om kundrelationerna inte borde avslutas. Han har vid upprepade tillfällen skickat och tagit emot pengar från fyra företrädare för en företagskund. Därutöver har han haft uppdrag utanför tjänsten i tre olika bolag som inte varit godkända av företaget och han har bett en medarbetare att lägga upp tjänster i företagets system för ett av sina bolag.

Marknadschefen har också själv använt företagets system för att öppna konto till sina föräldrar och tagit bort avgifter för vissa tjänster. Han har även använt systemet för att genomföra ett stort antal slagningar på sig själv, sina bolag och på anhöriga.

Disciplinnämnden konstaterar att marknadschefen inte är lämplig att ha licens och återkallar hans licens. Han har enligt nämnden gjort sig skyldig till uppenbara brott mot grundläggande och centrala regler om penningtvätt, intressekonflikter och jäv och hans agerande är särskilt allvarligt eftersom han innehaft en chefsposition i företaget.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.