Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

2 november 2021

Swedsec återkallar licenser för tre rådgivare

Disciplinnämnden har beslutat att återkalla licensen för tre rådgivare. I två av besluten rör det sig om omfattande brister vid bl.a. kreditgivning, ID-kontroll och kundkännedom och i det tredje ärendet har rådgivaren underlåtit att undersöka oklarheter i ett låneärende och inte uppdaterat kundkännedomsuppgifter, trots att han tidigare fått en varning från Swedsec för liknande överträdelser.

I det första beslutet, 2021:31, har rådgivaren vid kreditgivning enbart skött sina kundkontakter via e-post eller telefon utan att kunna kontrollera identitet eller göra kundkännedomskontroller. Han har beviljat krediter till närstående och lånat ut sitt personliga interna ID i syfte att låta kollegor utan behörighet verkställa värderingar i hans namn. Disciplinnämnden menar att rådgivaren allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter i tjänsten och utsatt företaget för risk för kreditförluster, att utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet och också riskerat att allvarligt skada förtroendet för företaget och för finansmarknaden i stort. Nämnden bedömer att rådgivaren inte verkar förmögen att ta till sig och följa företagets regler och att han därför inte är lämplig att inneha licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

I det andra beslutet, 2021:33, har rådgivaren i ett stort antal kreditärenden bl.a. angett felaktiga inkomster och inte utrett och dokumenterat varifrån pengar till kontantinsatsen kommer ifrån. I ett ärende kom pengarna från ett högriskland. Rådgivaren har också haft kontakt med kunder enbart via e-post eller telefon och har alltså inte kunnat kontrollera identitet eller genomföra kundkännedom i enlighet med företagets regler. Rådgivaren har därutöver lämnat rätta svar för den årliga kunskapsuppdateringen, ÅKU, till en kollega. Nämnden anser att det rör sig om omfattande brister inom flera viktiga områden. Rådgivaren har relativt nyligen genomgått Swedsecs test för både rådgivare och bolånerådgivare. Han borde ha varit väl förtrogen med och uppdaterad om regelverken. Företagets utredning och rådgivarens egna uppgifter visar dock att han inte varit förmögen att ta till sig och följa externa och interna regler. Nämnden bedömer därför att rådgivaren inte är lämplig att inneha licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

Det tredje beslutet, 2021:36 rör en rådgivare som beviljat ett bolån utan att närmare kontrollera bl.a. oklarheter om säkerhet för lånet och utan att uppdatera kundkännedomsuppgifter för den aktuella kunden. Licenshavaren tilldelades i april 2020 en varning för liknande överträdelser och nämnden finner det anmärkningsvärt att licenshavaren inte kunnat ta till sig allvaret i detta och återkallar licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.