Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

12 februari 2019

Swedsec återkallar privat- och företagsrådgivares licens

Rådgivaren har bland annat vid ett flertal tillfällen utan befogenhet använt företagets konton för att lösa en kunds likviditetsproblem.

Rådgivaren har vid åtskilliga tillfällen brutit mot företagets interna regler genom att låta en kunds internetbetalningar passera genom företagets stopprutin med övertrassering som följd. Vidare har rådgivaren i flera fall överfört pengar från företagets konton till kundens konto utan att ta hänsyn till företagets regler för kreditgivning. Han saknade dessutom tillräcklig kreditbeviljningsrätt.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att överträdelserna har skett medvetet och under lång tid. Rådgivaren har dessutom utsatt företaget för ökade kreditrisker. Därför återkallas hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.