Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 maj 2017

Swedsec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har handlagt kreditärenden i strid med företagets kreditinstruktion.

Vid företagets kontroll av kreditärenden framkom att privatrådgivaren hade hanterat sex kreditärenden på ett oriktigt sätt. Gemensamt för ärendena var att om de hade handlagts korrekt, skulle inte kalkylen ha gått ihop och krediterna inte ha kunnat beviljas enligt företagets kreditregelverk.

Privatrådgivaren bröt därmed mot företagets kreditinstruktion och hennes agerande innebar att krediter beviljades på felaktiga grunder. Swedsecs disciplinnämnd anser att privatrådgivaren allvarligt har brustit i sin tjänsteutövning och att hon utsatt företaget för ökade kreditrisker. Hennes licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.