Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

17 maj 2018

Swedsec återkallar privatrådgivares licens

Privatrådgivaren har brutit mot regler om intressekonflikter, dokumentationsplikt och lämplighetsbedömning vid investeringsrådgivning.

Privatrådgivaren har lämnat investeringsråd till ett flertal kunder om handel i aktier som inte ingick i företagets utbud och som rådgivaren har haft ett personligt intresse i. Han har vid rådgivningen inte gjort någon bedömning av om aktierna var lämpliga för kunden och inte heller dokumenterat rådgivningen. Rådgivaren har utöver det vid upprepade tillfällen handlagt närståendes affärer samt samarbetat med en kollega för att ta bort det amorteringskrav som gäller för hans bolån i företaget.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande inte är acceptabelt. Nämnden anser att han allvarligt har brustit i sin yrkesroll och att hans agerande visar på avsaknad av respekt och bristande förståelse för regelverket. Han har också missbrukat sin förtroendeställning genom det sätt han försökt ändra sitt bolåneavtal. Privatrådgivaren har genom sitt handlande visat sig olämplig som licenshavare och hans licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.