Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

13 januari 2020

Swedsec återkallar privatrådgivares licens

Rådgivaren har inte kontrollerat låntagarnas inkomster och kontantinsatsernas ursprung vid handläggningen av bolåneärenden.

I 30 bolåneärenden som rådgivaren har ansvarat för har låntagarna uppgett en betydligt högre lön än den som framgått av kreditupplysningen. Flera av låntagarna har enligt kreditupplysningen inte haft någon inkomst alls men har trots det kunnat betala stora kontantinsatser. Rådgivaren borde ha reagerat och utrett de stora löneskillnaderna och kontantinsatsernas ursprung. Genom att hon inte har gjort det har hon brutit mot företagets kreditregler och reglerna mot penningtvätt m.m.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det har rört sig om upprepade överträdelser, stora belopp och i flera fall helt nya kunder för företaget. Rådgivarens agerande har riskerat att utsätta företaget för kreditförluster och att företaget utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet. Agerandet har också riskerat att allvarligt skada förtroendet för företaget och finansmarknaden i stort. Nämnden anser att bristerna är så allvarliga att rådgivaren inte är lämplig som licenshavare. Hennes licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Du kan prenumerera på Swedsecs nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.