Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

13 december 2016

Swedsec återkallar privatrådgivares licens

Rådgivaren deltog i handläggningen när hennes sambo förvärvade en fastighet genom gåva från en av rådgivarens kunder till ett pris långt under marknadsvärdet.

Privatrådgivaren deltog i handläggningen när hennes sambo förvärvade en fastighet genom gåva från en av hennes kunder. Sambon betalade ett belopp vid förvärvet av fastigheten som var betydligt lägre än marknadsvärdet. Kunden sålde fonder för att täcka skulden som fastigheten var belånad till. Rådgivaren hanterade fondförsäljningen, men upprättade inte någon rådgivningsdokumentation.

Att delta vid handläggningen strider mot företagets regler om etik och intressekonflikter och det är graverande att fastighetsaffären varit ekonomiskt fördelaktig för rådgivarens sambo. Att dokumentation inte har upprättats har vidare lett till att företaget åsidosatt en bestämmelse i lagen om värdepappersmarknaden.

Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren allvarligt har brustit i sitt arbete och att agerandet har inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för företaget och finansmarknaden skadas när anställda agerar på sätt som rådgivaren gjort. Disciplinnämnden återkallar därför rådgivarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.