Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

2 juni 2020

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har systematiskt brutit mot företagets regler och skapat uppenbara intressekonflikter.

Under ett par års tid har rådgivaren hanterat ärenden för sig själv och för sina anhöriga i strid med företagets kundvillkor och regler om intressekonflikter och sekretess. Rådgivaren har använt en anhörigs bankomatkort och satt in närmare 400 000 kr i kontanter på den anhöriges konto och sedan fört över pengarna till sig själv. Hon har även skapat och laddat ned andra personers mobila Bank-ID till sig själv och gjort otillåtna sökningar i företagets system.

Företagets regler grundar sig på lag, Finansinspektionens allmänna råd och Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det rört sig om ett flertal systematiska överträdelser av olika slag som omfattar uppenbara intressekonflikter. Nämnden anser att rådgivaren har blandat ihop sin roll som tjänsteman med rollen som privatperson, vilket företagets regler ska förhindra. Enligt nämnden tyder agerandet på en bristande förståelse för hur viktigt det är att hantera intressekonflikter. Agerandet innebär att rådgivaren allvarligt har brutit mot sina skyldigheter i tjänsten. Disciplinnämnden återkallar därför hennes licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.