Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 juni 2020

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har inte dokumenterat rådgivning om bolån.

Vid en stickprovskontroll upptäcktes att rådgivaren hade betalat ut bolån på ungefär 36 miljoner kronor vid cirka 20 kundmöten utan att dokumentera merparten av rådgivningstillfällena. På så sätt bröt han mot företagets regler för rådgivning om bostadskrediter som grundar sig på lag och på Finansinspektionens regler.

Swedsecs disciplinnämnd anger att när bolånerådgivningen inte dokumenteras kan företaget inte verifiera att rådgivningen utförts på rätt sätt. Det innebär en risk för att tillsynsmyndigheten ingriper mot företaget. Rådgivarens agerande har även utsatt företaget och dess kunder för ekonomiska risker. Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren måste ha känt till företagets regler för kreditgivning. Genom de upprepade överträdelserna har han allvarligt brustit i sitt arbete. Nämnden återkallar därför hans licens.

Med hänsyn till vad rådgivaren uppgett om att han numera lärt sig hur dokumentationen ska bli ett naturligt inslag i kundmötet och att han vet hur han ska arbeta framöver, anser nämnden att det finns utrymme för att tidsbegränsa återkallelsen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.