Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 juni 2020

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har allvarligt brutit mot regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rådgivaren har medverkat till att stora summor förts mellan olika konton som sedan tagits ut i kontanter eller förflyttats till annat finansiellt institut, i ett fall utomlands. Han har vidare genomfört stora kontanta betalningar från sig själv och sina anhöriga utan att pengarna satts in på något konto. På så sätt har företagets övervakningssystem undvikits. Rådgivaren har också hanterat kontanta betalningar från kunder utan att göra noteringar om var pengarna kom ifrån eller att det rörde sig om avvikande transaktioner. Utöver det har han gjort många otillåtna sökningar i företagets interna system och medverkat till att bolån beviljats felaktigt.

Genom agerandet har rådgivaren brutit mot företagets etikregler samt mot företagets regler om kundkännedom, åtgärder mot finansiell kriminalitet, informationssäkerhet och kreditgivning. Företagets regler har stöd i lag, i Finansinspektionens regler samt i Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har utsatt företaget för ekonomiska risker och uppenbart brutit mot reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Disciplinnämnden framhåller även att rådgivaren inte berättat sanningen om sin inblandning i ett av transaktionsförloppen. Nämnden anser att rådgivarens överträdelser är så många och så allvarliga att hans licens ska återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.