Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

26 augusti 2020

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har felaktigt beviljat krediter till ett mycket stort belopp.

I 55 fall har rådgivaren beviljat eller lagt upp tillfälliga krediter utan säkerhet. I flera fall har kreditbeloppet uppgått till miljoner. Gemensamt för krediterna var att kunderna inte uppfyllt kraven för att kunna få en kredit beviljad. Rådgivaren har således i ett stort antal fall felaktigt beviljat krediter på sammanlagt ett mycket stort belopp. I några av fallen har rådgivaren dessutom noterat att pengar från arv, bodelning eller försäljning inväntas, vilket inte varit korrekt.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att agerandet utsatt företaget för kredit- och motpartsrisker samt risker avseende hur företaget följer centrala externa regler om hanteringen av kreditrisker. Genom agerandet har rådgivaren allvarligt brutit mot företagets grundläggande regler för kreditgivning och det krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Enligt nämnden är rådgivaren uppenbart olämplig att ha licens och hans licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.