Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

14 november 2017

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har registrerat information om ett sextiotal kunder i företagets system för insamlade kunduppgifter vid investeringsrådgivning, utan att ha varit i kontakt med kunderna.

Rådgivaren har registrerat information om ett sextiotal kunders ekonomiska förhållanden i företagets system, utan att ha kontaktat kunderna och verifierat informationen. Hans agerande strider mot företagets instruktion om investeringsrådgivning och uppförandekod. Det strider också mot bestämmelser i lag och branschregler om att agera hederligt och professionellt. Agerandet strider även mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Det har rört sig om upprepade överträdelser som avsett ett stort antal kunder. Dessutom tillkommer risken att någon annan rådgivare skulle kunna basera sin rådgivning på dessa uppgifter och att företagets anseende i och med det kunnat skadas.

Swedsecs disciplinnämnd ser allvarligt på rådgivarens agerande och återkallar hans licens. Med hänsyn till förmildrande omständigheter tidsbegränsas återkallelsen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.