Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

29 januari 2018

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har lånat pengar av en kund för att ge sken av att ha kapital för köp av bostadsrätt.

Rådgivaren tänkte köpa en bostadsrätt och behövde visa mäklaren att han hade tillräckligt med pengar för att kunna genomföra köpet. Därför lånade han en större summa från en av sina kunder. När pengarna betalades tillbaka till kunden skrev rådgivaren ”Felöverföring” och ”Felbetalning” på överföringarna mellan kontona för att dölja det verkliga syftet.

Att låna pengar från en kund innebär en intressekonflikt som negativt kan påverka förtroendet för företaget. Rådgivaren har också vilselett mäklaren genom att ge sken av att det fanns tillräckligt med pengar på kontot. Dessutom har rådgivaren medvetet försökt dölja det inträffade genom att skriva felaktiga anledningar till återbetalningstransaktionerna. Rådgivarens agerande står klart i strid med företagets intressekonfliktspolicy och uppförandekod samt Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut.

Swedsecs disciplinnämnd ser mycket allvarligt på det inträffade då det tydligt står i strid med de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Vidare konstaterar nämnden att det rör sig om en så allvarlig överträdelse av gällande regler att det finns grund för återkallelse av licensen. Nämnden har dock tagit hänsyn till att det verkar handla om en engångsföreteelse och att det även fanns privata omständigheter som orsakade händelsen. Rådgivarens licens återkallas därför tillfälligt.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Prenumerera på Swedsecs utskick via denna länk >>

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.