Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

11 juni 2018

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

Rådgivaren har vid flera tillfällen överskridit sitt kreditmandat med ett sammanlagt belopp om flera miljoner kronor. Han har även brutit mot företagets kreditregelverk genom att bl.a. inte ha dokumenterat kreditgivning korrekt. Rådgivaren har dessutom ändrat uppgifter i kreditkalkyler.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande strider mot företagets kreditregelverk och uppförandekod som grundar sig på lag och Finansinspektionens allmänna råd. Hans agerande har också medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder och att företaget utsatts för ökade kreditrisker. Rådgivaren har så allvarligt brustit i sitt arbete att han inte kan anses lämplig som licenshavare och därför återkallar disciplinnämnden hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.