Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

24 oktober 2018

Swedsec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har bl.a. olovligen gjort uttag från företagets konton och satt in pengarna på egna konton.

Rådgivaren har gjort obehöriga uttag från företagets konton och därefter satt in pengarna på egna konton. Hon har även beviljat och utbetalat en kredit till närstående utan kreditberedning och på samma felaktiga sätt höjt krediten flera gånger. Det stod i strid med företagets regler om jäv och egna affärer. Rådgivaren har dessutom undertecknat kredithandlingarna med närståendes namnteckning utan tillåtelse. Slutligen har rådgivaren utfört olika betalningar genom att registrera ett Mobilt Bank-ID som tillhörde den närstående och laddat ner det på sin egen mobil.

Swedsecs disciplinnämnd anser att agerandet är helt oacceptabelt och i strid med såväl lag, branschregler som företagets interna regler. Rådgivaren har genom de upprepade överträdelserna missbrukat sin förtroendeställning i företaget och allvarligt brustit i sitt arbete, varför hennes licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.