Till översikten
Nyheter

3 oktober 2012

Swedsec har infört licensieringstest för rådgivare

Sedan Swedsec startade 2001 har det funnits ett (1) licensieringstest för samtliga yrkesroller, bl.a. rådgivare, aktiemäklare, analytiker, förvaltare, compliance officers och vissa chefer. I många år har det funnits önskemål bland licenshavarna och de anslutna företagen om att olika yrkesroller skulle ha differentierade licensieringstester med kunskapskrav anpassade efter de olika målgruppernas behov.

Swedsec har lyssnat på branschens önskemål. För att hitta lämpliga lösningar för att anpassa Swedsecs kunskapskrav har Swedsec studerat hur licensieringen är utformad i andra länder. I de länder, som har haft någon form av licensieringssystem en längre tid t.ex. USA och Storbritannien, finns flera tester anpassade till olika målgrupper. Swedsec kommer därför att införa fler och mer yrkesanpassade licensieringstester.

Swedsec införde i januari 2013 ett licensieringstest för de rådgivare på de anslutna företagen som arbetar med rådgivning om placeringar och försäkringar till privatkunder och företag, t.ex. inom bankverksamhet, Private Banking och försäkringsförmedling när det gäller finansiell rådgivning avseende livförsäkringar med sparmoment. 2014 kommer ytterligare två nya licensieringstester, ett för specialister (mäklare, förvaltare, analytiker m.fl.) och ett för lednings- och kontrollfunktioner, att introduceras.

Kunskaper för kundernas bästa

Förändringen innebär att Swedsec tar ytterligare steg för en ansvarsfull självreglering i och med den kunskapshöjning, som bl.a. det nya licensieringstestet för rådgivare kommer att medföra för branschen. Fler rådgivare kommer att omfattas av Swedsecs krav på regelefterlevnad – detta ökar förtroendet för värdepappersmarknaden.

Kunderna förväntas idag ta ett större ansvar för sina besparingar. Det har i sin tur ökat behovet av rådgivning. Det är därmed viktigt att ställa höga kunskapskrav på rådgivare och personal som arbetar med värdepapper och placeringar för att stärka konsumentskyddet.

Från och med 2013 ska alla rådgivare som är anställda på företag anslutna till Swedsec genomgå det nya rådgivartestet och därmed bli SwedSec-licenshavare. Därmed införs enhetliga och högre krav på kunskaper för alla rådgivare och kravet på regelefterlevnad gäller för alla.

Hur påverkas nuvarande licenshavare?

Nuvarande licenshavare påverkas inte av att nya licensieringstester införs. De behåller sin licens och kan arbeta vidare som vanligt.

Licensieringstest för värdepappersmarknaden

Det licensieringstest som funnits tidigare fanns kvar under 2013 under namnet Swedsecs licensieringstest för värdepappersmarknaden. Under 2013 fanns därmed två licensieringstester:

  • Licensieringstest för rådgivare
  • Licensieringstest för värdepappersmarknaden, för övriga yrkesgrupper.

Licensieringstest för värdepappersmarknaden utmönstrades i slutet av december 2013.

Fler licensieringstester 2014

2014 införs ytterligare två licensieringstester. Ett riktas mot specialister (mäklare, förvaltare, analytiker m.fl.) och ett mot lednings- och kontrollfunktioner (chefer, compliance officers, risk managers). Licensieringstestet för värdepappersmarknaden kommer då att utmönstras.

Från 2014 kommer personal att behöva genomgå fler licensieringstester vid byte av arbetsuppgifter. Fler licensieringstester innebär ökade kunskaper hos licenshavarna.

Den nya strukturen för Swedsecs licensiering innebär att många fler kommer att omfattas av Swedsecs kunskapskrav och krav på regelefterlevnad.

Att fler licensieras innebär en kvalitetshöjning på rådgivningsområdet och är centralt i kundskyddsperspektiv.

Mer om testerna

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.