Till översikten
Nyheter

15 juni 2022

Swedsec höjer priserna den 1 januari 2023

Sedan drygt 20 år är Swedsec en del av finansbranschens självreglering och tillhandahåller ett licensieringssystem för medarbetare hos Swedsec-anslutna företag. Vårt mål är att tillsammans med de anslutna företagen stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Under de senaste åren har vi fortlöpande utvecklat vår verksamhet, bland annat har vi lanserat fem yrkesanpassade licensieringstester. Antalet anslutna företag har samtidigt ökat till omkring 280 och licenshavare med aktiva licens till ca 24 000. Detta har lett till ökade kostnader för oss. Trots kostnadsökningarna har vi inte höjt våra priser på över 15 år. För att täcka våra kostnader och möta den stigande inflationen, kommer vi därför höja priserna den 1 januari 2023 enligt följande:

Prislista 2023

(exkl. moms)
Serviceavgift per anslutet företag (ej koncernanslutna)* 3 000  kr/kvartal
Endast koppling till Swedsecs onlinetjänst (ej anslutna företag) 1 500  kr/kvartal
Avgift per licenshavare (med aktiv licens) 300  kr/kvartal
Licensbevis/-kort 600  kr/styck
Licensieringstest** 1 800  kr/styck
Diagnostiskt test** 600  kr/styck


*Nya serviceavgiften för koncernanslutna företag (koncernanslutna före 2020):

1–100 licenshavare: 9 000 kr/kvartal
101–1 000 licenshavare: 15 000 kr/kvartal
Fler än 1 000 licenshavare: 45 000 kr/kvartal

**Priserna för privata testtagare är desamma men inkl. moms, dvs. 2 250 kr för licensieringstest och 750 kr för diagnostiskt test.

Ändrad rabattrappa för licensavgiften

Utöver en prishöjning kommer även dagens rabattrappa för licensavgiften att ändras. Ändringen innebär att de olika rabatterna tillämpas på samtliga licenshavare på företaget när det totala antalet licenshavare med aktiv licens på företaget överstiger en av rabattgränserna.

Rabattrappa Rabatt
100–499 licenshavare 5%
500–999 licenshavare 10%
1 000–1 499 licenshavare 15%
1 500–1 999 licenshavare 20%
2 000 eller fler licenshavare 25%

 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra anslutna företag för att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, vänligen kontakta: info@swedsec.se.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.