Till översikten
Nyheter

6 juni 2013

Swedsec inför licensieringstest för rådgivare 2013

Sedan Swedsec startade 2001 har det funnits ett (1) licensieringstest för samtliga yrkesroller, bl.a. rådgivare, aktiemäklare, analytiker, förvaltare, compliance officers och vissa chefer. I många år har det funnits önskemål bland licenshavarna och de anslutna företagen om att olika yrkesroller skulle ha differentierade licensieringstester med kunskapskrav anpassade efter de olika målgruppernas behov.

Swedsec har lyssnat på branschens önskemål. För att hitta lämpliga lösningar för att anpassa Swedsecs kunskapskrav har Swedsec studerat hur licensieringen är utformad i andra länder. I de länder, som har haft någon form av licensieringssystem en längre tid t.ex. USA och Storbritannien, finns flera tester anpassade till olika målgrupper. Swedsec kommer därför att införa fler och mer yrkesanpassade licensieringstester. Det första steget är att i januari 2013 införa ett licensieringstest för de rådgivare på de anslutna företagen som idag arbetar med rådgivning om placeringar och försäkringar till privatkunder och företag, t.ex. inom bankverksamhet, Private Banking och försäkringsförmedling.

Kunskaper för kundernas bästa

Förändringen innebär att Swedsec tar ytterligare steg för en ansvarsfull självreglering i och med den kunskapshöjning, som bl.a. det nya licensieringstestet för rådgivare kommer att medföra för branschen. Fler rådgivare kommer att omfattas av Swedsecs regelverk, vilket i sig  bör bidra till att öka förtroendet för värdepappersmarknaden.

Kunderna förväntas idag ta ett större ansvar för sina besparingar, t.ex. genom PPM-val. Det har i sin tur ökat behovet av rådgivning. Det är därmed viktigt att ställa höga kunskapskrav på personal som arbetar med värdepapper för att stärka konsumentskyddet.

Idag har i allmänhet rådgivare antingen SwedSec-licens och/eller uppfyller Finansinspektionens krav på rådgivning på annat sätt än genom SwedSec-licens, dvs. att de har genomgått kunskapstest för finansiell rådgivning/ investeringsrådgivning och försäkringsförmedling (certifiering för placeringsrådgivning och försäkringsförmedling). Det kan vara svårt för en kund att hålla reda på vad som är skillnaden mellan certifierade och licensierade rådgivare. Från 2013 ska alla rådgivare som är anställda på företag anslutna till Swedsec genomgå det nya rådgivartestet och därmed bli SwedSec-licenshavare. Därmed införs enhetliga krav på kunskaper och det disciplinära förfarandet gäller för alla dessa rådgivare. Kunskapskraven för Swedsecs licensieringstest för rådgivare har utformats efter vad en rådgivare behöver kunna i sin yrkesroll.

Licensieringstest för värdepappersmarknaden

Det nuvarande licensieringstestet kommer att finnas kvar åtminstone under 2013 under namnet Swedsecs licensieringstest för värdepappersmarknaden.

Under 2013 kommer det att finnas två licensieringstester:

  • Licensieringstest för rådgivare
  • Licensieringstest för värdepappersmarknaden, dvs. nuvarande kunskapskrav, för övriga yrkesgrupper.

Fler licensieringstester efter 2013

Planen är att efter 2013 införa licensieringstester som är riktade mot specialister (mäklare, förvaltare, analytiker m.fl.) och mot lednings- och kontrollfunktioner.

Inträdestest för s.k. certifierade rådgivare på anslutna företag

Tanken är att de rådgivare på anslutna företag som vid utgången av 2012 uppfyller Finansinspektionens krav för finansiell rådgivning/ investeringsrådgivning och försäkringsförmedling, ska omfattas av SwedSec-licensen – både avseende kunskapskraven och disciplinförfarandet. Dessa rådgivare kallas ofta certifierade rådgivare. För att de s.k. certifierade rådgivarna ska kunna bli licenshavare kommer det att krävas att de genomför ett s.k. ”inträdestest” senast den 30 november 2013.

Syftet med inträdestestet är att komplettera kunskapen hos de nuvarande s.k. certifierade rådgivarna med de områden som kommer att finnas med i Swedsecs nya licensieringstest för rådgivare, men som saknas i kunskapskraven för de s.k. certifieringarna. Testet kommer att vara i form av en e-learning med testmoment, ungefär som en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU).

Mer information om inträdestestet kommer att ges direkt till anslutna företag.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.