Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

27 juni 2014

Swedsec tilldelar analytiker sanktion

Den SwedSec-licensierade analytikern har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

Analytikern har en gång låtit bli att begära förhandsgodkännande för en värdepappersaffär. Vid ett annat tillfälle har han brutit mot företagets regler om att snarast rapportera ändringar i innehav av finansiella instrument. Slutligen har han, när han fått förhandsgodkännande, i två fall handlat i strid med den s.k. tvådagarsregel som tillämpas av företaget.

Som Swedsecs disciplinnämnd i flera tidigare beslut framhållit har de aktuella reglerna stor betydelse för förtroendet för värdepappersmarknaden. Med hänsyn till den förhållandevis begränsade omfattningen av förseelserna, analytikerns begränsade erfarenhet och vad han anfört om sina anställningsförhållanden stannar disciplinnämnden vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.