Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

9 december 2019

Swedsec tilldelar chef i finansbranschen sanktion

Chefen har överträtt reglerna om incidentrapportering.

Chefen skulle skicka ett e-postmeddelande till sin e-postadress i företaget men har uppgett att han av misstag i stället råkade skicka det till sin privata e-postadress. Meddelandet med tillhörande filer innehöll känslig information. Chefen hade då en skyldighet att rapportera händelsen till sin närmaste chef så att en korrekt incidenthantering skulle kunna göras. Genom att inte rapportera händelsen har licenshavaren brutit mot företagets regler om incidentrapportering av operativa risker, som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att överträdelsen är av sådant slag att chefen inte kan undgå en disciplinpåföljd, men beaktar att det varit fråga om en enstaka händelse och att det inte framkommit att den känsliga informationen obehörigen röjts eller spridits vidare. Disciplinpåföljden kan därför stanna vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Du kan prenumerera på Swedsecs nyheter och pressmeddelanden via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.