Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 oktober 2015

Swedsec tilldelar fondförvaltare sanktion

Den SwedSec-licensierade förvaltaren har för en fonds räkning genomfört en aktietransaktion i ett bolag som var handelsstoppat av hans arbetsgivare. Skälet till det interna handelsstoppet var att en annan anställd hade fått information om det bolaget.

Förvaltaren har medgett felet och anfört att det berodde på hög arbetsbelastning.

Enligt Swedsecs disciplinnämnd tyder ingenting på att förvaltaren hade tillgång till konfidentiell information. Det inträffade bedöms vara ett förbiseende av engångskaraktär.

Swedsecs disciplinnämnd meddelar förvaltaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.