Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

11 december 2013

Swedsec tilldelar kontorschef sanktion

Den SwedSec-licensierade chefen för kredithandläggare och rådgivare hade vid två tillfällen mottagit och lagt in en kreditansökan för en moster i företagets kreditsystem.

Agerandet stod i strid med företagets instruktion för attest och utanordning som fastslår att en handläggare inte får registrera sig själv eller närstående inom ramen för bankrörelsens kreditberedningssystem.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran för det inträffade.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.