Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

27 mars 2017

Swedsec tilldelar kundansvarig sanktion

En kundansvarig hade inte följt arbetsgivarens regler om kundkännedom. Han hade även brutit mot lag eftersom han inte dokumenterat att han överlämnat information till en kund.

En kundansvarig hade inte dokumenterat att det ägt rum ett fysiskt möte med en kund. Det ledde till att företaget inte har kunnat verifiera att tillräckliga uppgifter om kunden har inhämtats. Den kundansvarige hade inte heller dokumenterat om han vid s.k. execution only hade informerat kunden om att företaget inte skulle bedöma om aktiehandeln passade kunden. Det agerandet är inte förenligt med det lagstadgade dokumentationskravet.

Swedsecs disciplinnämnd anser dock att de båda förseelsernas begränsade omfattning gör att disciplinpåföljden kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.