Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

28 maj 2020

Swedsec tilldelar rådgivare en erinran

Rådgivaren har lämnat rådgivning om en aktie som inte ingick i företagets produktutbud.

Rådgivaren erbjöd flera kunder att köpa aktier i ett bolag trots att aktien inte var produktgodkänd och därmed inte ingick i företagets utbud. Genom agerandet bröt han bland annat mot företagets regler om produktstyrning som grundar sig på lag och på föreskrifter från Finansinspektionen.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att de finansiella instrument som ett finansiellt institut distribuerar måste vara förenliga med kundernas behov, egenskaper och mål. Därför är det enligt disciplinnämnden viktigt att reglerna om godkännande av produkter följs. Genom agerandet har rådgivaren utsatt både företaget och kunderna för risker. Det rörde sig dock om en engångsföreteelse. Rådgivaren återkallade även rekommendationen efter påpekande innan någon investering skedde. Nämnden anser därför att påföljden, med tvekan, kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.