Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

25 juni 2014

Swedsec tilldelar rådgivare sanktion

Den licensierade rådgivaren har brutit mot det SwedSec-anslutna företagets interna regler genom att skicka en affär direkt till ett produktbolag utan möjlighet för back office att först utföra nödvändiga kontroller. Därutöver har rådgivaren i strid med reglerna låtit bli att inhämta förhandsgodkännande för en placering.

Disciplinnämnden konstaterar att de aktuella interna reglerna har stor betydelse för det anslutna företagets möjlighet att utöva god intern styrning och kontroll. Vidare framför disciplinnämnden att företaget har ett självklart anspråk på att rådgivarna följer dessa regler.

På grund av att ingen egentlig skada uppkommit genom rådgivarens agerande och att det inträffade framstår som en engångsföreteelse anser disciplinnämnden det tillräckligt att en erinran meddelas honom.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.