Till översikten

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har brutit mot interna regler om anställdas egna värdepappersaffärer eftersom han för sent har anmält värdepappersaffärer till sin arbetsgivare.

Rådgivaren har själv uppmärksammat sin arbetsgivare på förseningen.

Disciplinnämnden bedömer regelöverträdelsen som ringa och meddelar rådgivaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se