Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 maj 2017

Swedsec tilldelar rådgivare sanktion

Rådgivaren har lämnat råd utan att utföra lämplighetsbedömningen av en kund på ett korrekt sätt.

2011 lämnade rådgivaren råd om en betydande investering i ett finansiellt instrument (autocalls) till en kund. Rådgivningen var inte anpassad efter kundens kunskap, erfarenhet eller mål med investeringen och var därmed inte lämplig för kunden. Rådgivarens handlande står i strid med lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter. Regelöverträdelsen har utsatt kunden för en avsevärd marknadsrisk och dessutom har företaget utsatts för en risk för skadestånd.

Den felaktiga rådgivningen har rört ett ansenligt belopp men det är en enstaka förseelse som ligger flera år tillbaka i tiden. Swedsecs disciplinnämnd anser därför att påföljden kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.