Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

14 januari 2014

Swedsec tilldelar rådgivare sanktion

Den SwedSec-licensierade rådgivaren hade i några fall inte överlämnat viss information till kunder som företaget är skyldigt att tillhandahålla i samband med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Agerandet innebar att rådgivaren åsidosatt företagets riktlinjer.

Rådgivaren har bl.a. uppgett att han varit stressad och inte tillräckligt noggrann vid utlämnandet av det stora antalet dokument som skulle tillhandahållas kunderna och att han därför förbisett en viss informationsbilaga.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran för det inträffade.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.