Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 maj 2013

Swedsec tilldelar säljare av finansiella produkter en erinran

Den SwedSec-licensierade säljaren har röjt sekretessbelagd information genom att skicka sådana uppgifter via e-post till sin make och son.

Säljaren har från sin e-postadress hos det anslutna företaget skickat information till e-postadresser som tillhörde hennes make och son. Informationen innehöll bl.a. kundlistor, kontaktinformation om företagets kunder samt inloggningsuppgifter till företagets interna system. Kort därefter slutade säljaren sin anställning vid företaget.

Av lag följer att den som är eller har varit knuten till ett värdepappersbolag inte obehörigen får röja vad han eller hon i anställningen har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden. Vidare framgår det av licenshavarens anställningsavtal att hon förbundit sig att iaktta fullständig tystnadsplikt om företagets angelägenheter som inte bör komma till tredje mans kännedom.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavarens agerande är anmärkningsvärt och att hon brutit mot reglerna genom att bl.a. röja enskildas affärsförhållanden.

Då agerandet emellertid inte lett till någon faktisk skada för företaget eller någon annan meddelas licenshavaren en erinran. Nämnden beaktade därvid särskilt att hon saknade egen e-postadress och att försändelserna till de anhöriga var för hennes egen räkning.

Disciplinnämndens anonymiserade beslut finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

 

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.