Till översikten

SwedSec tilldelar sparspecialist sanktion

Rådgivaren genomförde omplaceringar i två kunders portföljer utan att kundernas medgivande till omplaceringarna dokumenterades.

Den SwedSec-licensierade rådgivaren arbetade som sparspecialist. Hon gjorde omplaceringar i två kunders portföljer utan att deras godkännande till omplaceringarna dokumenterades. Rådgivaren menar att kunderna undertecknat relevanta handlingar för omplaceringarna, men detta har inte kunnat verifieras. Kunderna har klagat och företaget har betalat ersättning till dem.

Rådgivaren har brutit mot Svenska Fondhandlareföreningens branschrekommendation gällande dokumentation av affärsuppdrag. Detta har i sin tur fått till följd att företaget åsidosatt regeln i lagen om värdepappersmarknaden om att alla genomförda investeringstjänster ska dokumenteras. SwedSecs disciplinnämnd anser dock att regelöverträdelserna är av begränsad omfattning och meddelar rådgivaren en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se