Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

20 augusti 2013

Swedsec tilldelar tre rådgivare sanktioner

Tre SwedSec-licensierade rådgivare på ett av Swedsecs anslutna företag har lämnat råd som inte var anpassade efter kundernas riskvilja.

Rådgivarna har haft var sin kund som i rådgivningsprotokoll angett sin riskvilja som låg eller t.o.m. mycket låg. Dessa kunders portföljer har till stor del bestått av bl.a. autocalls/indexbevis/sprintrar utan kapitalskydd, aktier och aktiefonder.

Enligt disciplinnämndens uppfattning kan inte dessa portföljer anses motsvara de riskprofiler som kunderna angett.

Rådgivarna har meddelats arbetsrättsliga varningar för det inträffade.

Swedsecs disciplinnämnd har allvarligt övervägt att tilldela rådgivarna en varning men slutligen stannat vid en erinran.

Disciplinnämndens tre anonymiserade beslut finns att läsa här

 

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.