Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 oktober 2015

Swedsec tilldelar VD sanktion

Den SwedSec-licensierade VD:n arbetade på ett företag som skulle notera ett bolag på börsen. En nära släkting till VD:n var ordförande och en huvudägare i det bolag som skulle börsnoteras.

VD:n lämnade information om den uppkomna intressekonflikten internt. VD:n underrättade dock inte styrelsen om intressekonflikten förrän efter en s.k. visselblåsaraktion.

I enlighet med företagets policy borde VD:n ha underrättat styrelsen eller åtminstone styrelsens ordförande om intressekonflikten. Disciplinnämnden konstaterar vidare att VD:n på grund av sitt övergripande ansvar för verksamheten borde ha informerat om intressekonflikten oberoende av om han var aktiv i uppdraget eller inte. Genom att han inte informerade styrelsen korrekt överträdde VD:n företagets regler om hantering av intressekonflikter.

Swedsecs disciplinnämnd anser att det med hänsyn till omständigheterna är tillräckligt att meddela VD:n en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.