Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

25 januari 2016

Swedsec varnar Account Manager

Den SwedSec-licensierade Account Managern och hans arbetsgivare träffade ett avslutsavtal om att hans anställning skulle upphöra och att han skulle vara arbetsbefriad från ett visst datum. Tre dagar efter att han blivit arbetsbefriad loggade han utan tillåtelse in i arbetsgivarens system och laddade obehörigen ner filer för eget bruk. Därefter skickade han ut en e-post från sin nya arbetsgivare till ett begränsat antal kunder hos sin före detta arbetsgivare. I e-postmeddelandet informerade han om sin nya anställning och att han ville etablera kontakt med kunderna.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterade att Account Managerns agerande var ett brott mot en sekretess- och säkerhetsförbindelse som han skrivit under. Dessutom bröt han mot vissa bestämmelser i avslutsavtalet, som grundar sig på branschregler. Genom sitt förfarande får han även anses ha brutit mot lagen om skydd för företagshemligheter och sannolikt också mot regeln om tystnadsplikt i lagen om värdepappersmarknaden.

Account Managerns handlade utgör grund för återkallande av licensen, men disciplinnämnden anser med viss tvekan att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta: Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.