Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 augusti 2013

Swedsec varnar aktiemäklare

En SwedSec-licensierad aktiemäklare köpte själv en stor andel av en kunds aktiepost efter att det anslutna företaget hade mottagit en säljorder på aktieposten från kunden.

Av det anslutna företagets interna regler framgår bl.a. att anställda inte ska handlägga affärer i vilka anställda har ett personligt intresse och att anställda alltid ska tillvarata kundernas intressen. Företagets regler syftar bl.a. till att motverka jävssituationer vid hantering av kunduppdrag.

Av utredningen framgår att det anslutna företaget hade mottagit en säljorder av en kund avseende 14 700 aktier i ett börsföretag med ordervillkoret ”marknadspris”. Aktiemäklaren var själv aktieägare i börsföretaget och ville köpa ytterligare aktier. Mäklaren registrerade en limitorder avseende 8 000 aktier genom ett annat värdepappersinstitut. Detta ledde till att aktiemäklaren själv köpte 8 000 av kundens aktier. Det är inte möjligt att bedöma om kunden hade fått bättre betalt för aktierna utan aktiemäklarens privata köporder.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att aktiemäklaren genom sitt agerande har brutit mot företagets interna regler om hantering av intressekonflikter och han meddelas därför en varning.

Disciplinnämnden har tagit med i bedömningen att det var aktiemäklaren själv som anmälde det inträffade till företagets compliancefunktion.

Disciplinnämndens anonymiserade beslut finns att läsa här

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

 

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.