Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

29 november 2012

Swedsec varnar analytiker

En analytiker som arbetar inom corporate finance har vid upprepade tillfällen brutit mot företagets interna regler när han för egen del handlat med värde­papper.

Företaget där analytikern arbetar har interna regler som innebär att förhandsgodkännande krävs innan anställda inom corporate finance kan handla med t.ex. aktier och företags­obligationer. Vidare anger företagets riktlinjer bl.a. en skyldighet för den anställde att omedelbart anmäla sitt innehav av värdepapper och därefter varje förändring i innehavet.

Analytikern har intygat att han tagit del av och förstått företagets regler om anställdas egna värdepappersaffärer.

Av utredningen framgår att den SwedSec-licensierade analytikern genomfört sex affärer utan att inhämta förhandsgodkännande av företaget. Dessutom har han genomfört 29 affärer utan att anmäla dessa enligt riktlinjerna.

Swedsecs disciplinnämnd betonar att de regler som analytikern överträtt är mycket viktiga för förtroendet för värdepappersmarknaden.

Disciplinnämnden tilldelar licenshavaren en varning.

Beslutet i anonymiserad form finns här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.