Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

26 juni 2014

Swedsec varnar anställd inom kapitalförvaltningen

Den SwedSec-licensierade medarbetaren hos ett till Swedsec anslutet företag har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument. Företagets regler avseende anmälningsskyldighet för egna värdepappersaffärer stämmer överens med de branschregler som Svenska Fondhandlareföreningen har antagit.

Av utredningen framgår att licenshavaren i fyra fall inte lämnat in avräkningsnotor efter genomförd handel. Han har vidare i två fall låtit bli att inhämta förhandsgodkännande av företaget före handel. Därutöver har licenshavaren inte anmält en depå hos annat värdepappersinstitut trots att det i depån förvarats anmälningspliktiga finansiella instrument.

Disciplinnämnden understryker att reglerna för anställdas egna affärer med finansiella instrument är viktiga för förtroendet för värdepappersmarknaden.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning för de upprepade förseelserna.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymisrad form finns att läsa här.

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.