Till översikten

SwedSec varnar anställd på kundtjänst

Den SwedSec-licensierade kundtjänstmedarbetaren har vid minst tio tillfällen själv flyttat sitt bankkort mellan egna konton.

Företaget där kundtjänstmedarbetaren var anställd har uppföranderegler – som grundar sig på Svenska Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer – och som innebär att personalen inte får delta i transaktioner där det finns ett personligt intresse. Trots det har kundtjänstmedarbetaren vid minst tio tillfällen själv registrerat och flyttat sitt bankkort mellan olika lönekonton via företagets interna system.

SwedSecs disciplinnämnd anser att kundtjänstmedarbetaren bör meddelas en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se