Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

19 september 2016

Swedsec varnar avdelningschef

Avdelningschefen har vid flera tillfällen behandlat och beviljat krediter till släktingar.

Vid fyra tillfällen har chefen behandlat och beslutat om krediter till närstående släktingar. Han har i och med detta brutit mot företagets regler om jäv i etikinstruktionen och i policyn för hantering av intressekonflikter. Dessa regler har till syfte att undvika situationer när förtroendet för den anställdes opartiskhet kan ifrågasättas.

Swedsecs disciplinnämnd ansåg att chefens agerande var allvarligt, eftersom han medvetet hade brutit mot företagets kreditordning. Påföljden kunde dock stanna vid en varning bland annat på grund av att tre av överträdelserna låg flera år tillbaka i tiden.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.