Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

25 april 2014

Swedsec varnar fond- och försäkringsförmedlare

Den SwedSec-licensierade fond- och försäkringsförmedlaren har ringt ett värdepappersbolag och både via namn samt personnummer utgett sig för att vara en kund till värdepappersbolaget.

Fond- och försäkringsförmedlaren har därmed brustit i sin tjänsteutövning. Agerandet har bl.a. berott på att han har velat hjälpa kunden.

Disciplinnämnden meddelar fond- och försäkringsförmedlaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Swedsecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till Swedsec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av Swedsecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.