Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

1 september 2017

Swedsec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har skickat sekretessbelagda uppgifter till sin hustrus e-postadress på hennes arbete. Han har även skickat konfidentiell information från sin privata e-postadress.

Rådgivaren har brutit mot reglerna om banksekretess genom att obehörigen skicka kunduppgifter till sin hustrus e-postadress hos hennes arbetsgivare. Rådgivaren har även, åtminstone en gång, skickat konfidentiell information från sin privata e-postadress. Han har därmed överträtt företagets förbud om att inte skicka sådan information via oskyddad e-post.

Bestämmelser om tystnadsplikt när det gäller kunduppgifter är av central betydelse och reglerat i lag. Röjandet av en kunds ekonomiska förhållanden och att uppgifterna skickats till hustruns e-postadress hos hennes arbetsgivare bedöms som särskilt allvarligt. Det har utsatt företaget för en risk att uppgifterna skulle kunna spridas till en vidare krets.

Swedsecs disciplinnämnd anser dock med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ärendet att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.