Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

10 september 2018

Swedsec varnar företagsrådgivare

Rådgivaren har brutit mot uppförandekoden och sekretessförbindelsen.

Företagsrådgivaren har hanterat kunders uppgifter på ett olämpligt sätt. Han har från sin arbetsgivare tagit hem en kundmapp och förvarat den i en påse i bostaden. Dessutom har han skickat en företagssimulering om en namngiven kund i ett okrypterat meddelande till sin privata e-postadress. Företagssimuleringen var av privat intresse för hans familjeföretag.

Disciplinnämnden slår fast att rådgivarens agerande strider mot såväl arbetsgivarens uppförandekod som sekretessförbindelse, eftersom förvaringen av kundmappen inte skett på ett säkert sätt och konfidentiell information endast får skickas krypterat. Vidare strider hans handlande mot arbetsgivarens regler om att kunduppgifter inte får användas för annat ändamål än det för vilka uppgifterna är lämnade eller som följer av anställds befattning.

Nämnden konstaterar vidare att det inte är visat att några kunduppgifter har röjts men att rådgivarens beteende kan skada företagets anseende. Även om agerandet är olämpligt och har styrts av personligt intresse finner disciplinnämnden att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Du kan prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.