Till översikten

SwedSec varnar företagsrådgivare

Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade fotokopierat en kunds namnteckning från en revers till en pantsättningshandling.

Anledningen till agerandet var att namnteckningen på pantsättningshandlingen hade glömts bort när kunden skrivit under lånehandlingarna. För att hålla ett löfte till kunden om en utbetalning följande dag, kopierade företagsrådgivaren kundens namnteckning till pantsättningshandlingen.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att en fotokopiering av en kunds namnteckning till en pantsättningshandling eller liknande dokument inte får förekomma inom den licensierade verksamheten, även om avsikten är att ge kunden service.

Disciplinnämnden meddelar företagsrådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se