Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

5 september 2019

Swedsec varnar förmögenhetsrådgivare

Rådgivaren har brutit mot skyldigheten att anmäla styrelseuppdrag vid sidan av tjänsten.

Rådgivaren har – vid sidan av tjänsten – haft styrelseuppdrag i två bolag inom den finansiella sektorn utan att anmäla dessa bisysslor till sin arbetsgivare enligt företagets interna riktlinjer. Arbetsgivaren har därför inte haft möjlighet att ta ställning till lämpligheten av att ha dessa uppdrag.

Swedsecs disciplinnämnd poängterar att reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Därför är det viktigt att anställda både sköter sin skyldighet att anmäla sina bisysslor och inte åtar sig bisysslor innan dessa har godkänts av arbetsgivaren. Eftersom det inte bedrivits någon aktiv verksamhet i det ena bolaget och då rådgivarens roll i det andra bolaget varit passiv anser nämnden att en varning är en tillräcklig disciplinpåföljd.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.