Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

17 oktober 2018

Swedsec varnar försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlaren har brutit mot regler om tystnadsplikt och sekretess då han avslöjat kundinformation till obehöriga.

Försäkringsförmedlaren skickade ett textmeddelande via en extern applikation till bl.a. kunder där han informerade om att han skulle sluta sin anställning. Samtliga mottagares telefonnummer var synliga för alla personer i meddelandet.

Genom att sprida telefonnumren till obehöriga har försäkringsförmedlaren brutit mot den lagreglerade sekretessen och sekretess- och tystnadspliktsförbindelsen. Regler om tystnadsplikt är av central betydelse på värdepappersmarknaden och det är av stor vikt att dessa regler följs för att upprätthålla allmänhetens förtroende för företagets verksamhet. Swedsecs disciplinnämnd gör bedömningen att även om det var en engångsföreteelse och oavsiktligt så har spridningen varit av sådan omfattning att försäkringsförmedlaren inte kan undgå en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.