Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

4 december 2017

Swedsec varnar investeringsrådgivare

Rådgivaren har brutit mot skyldigheten att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare.

Rådgivaren har förmedlat kontakt mellan en kund i det företag där han var anställd och en firma som bedriver konstverksamhet. För förmedlingen har han fått en ansenlig summa i provision. Rådgivaren har också haft ett uppdrag som ensam styrelseledamot i och företrädare för ett bolag. Ingen av bisysslorna har anmälts av rådgivaren till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har därför inte fått möjlighet att ta ställning till lämpligheten av bisysslorna.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det är viktigt att anställda fullgör sin anmälningsplikt till arbetsgivaren och inte ägnar sig åt sidoverksamhet eller antar privata uppdrag utan att detta först har godkänts av arbetsgivaren. Reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Rådgivarens överträdelser är principiellt allvarliga. Med hänsyn till att det, förutom styrelseuppdraget, endast har varit fråga om en förmedlad konstaffär, anser disciplinnämnden att påföljden med viss tvekan kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.